Skip to content

Besiktning Elnät

Probec har erfarenhet av många slags besiktningar.
Underhålls- och rötskadebesiktning, driftbesiktning, idrifttagningsbesiktning samt att besikta när hela projektet är klart.
För att inte glömma stationsbesiktning och kabelskåpsbesiktning.

Vi hjälper till att utveckla sättet vi besiktar så att det förenklar för den som kommer i nästa led.

Vad vill ni ha hjälp med?

Besiktning Elnät