Skip to content

Projekt

 


Skellefteå Kraft Elnät AB

Pågående projekt:

  • Stationsbyte/ombyggnad av elnätet vid Bångvägen i Lycksele
  • Stationsbyte/ombyggnad av elnätet vid Sågvägen i Lycksele
  • Ombyggnad/vädersäkring av elnätet omkring Valbrännan i Robertfors kommun

Slutförda projekt:

  • Ombyggnad/vädersäkring av elnätet upp skid Buberget i Vindelns kommun
  • Ombyggnad av elnätet på gamplatsen i Lycksele
  • Stationsbyte/ombyggnad av elnätet på Norräng i Lycksele

 


Energiservice Skellefteå AB

Pågående projekt:

Slutförda projekt:

  • Utsättning mellanspänningsstolpar Älgträsk till Tallträsk i Lycksele kommun
  • Utsättning mellanspänningsstolpar Norrbyberg till Falträsk i Lycksele kommun
  • Utsättning mellanspänningsstolpar Myrträsk till Ledningsvall i Lycksele kommun
  • Utsättning mellanspänningsstolpar till Betsele i Lycksele kommun